Kathedraalkoor Hasselt

Psalmenconcert

Hör mein Bitten

Zondag 5 april 2020
16.00 uur
Sint-Quintinuskathedraal
Vismarkt 1 3500 Hasselt

Omwille van de coronacrisis moest het concert worden geannuleerd.

Als alternatief bieden wij u enkele nummers aan die op het programma stonden.

De psalmteksten zijn genomen uit de hertaling die Huub Oosterhuis maakte: " Honderdfvijftig psalmen vrij".

U kunt ook luisteren naar uitvoeringen op YouTube.
Het Kathedraalkoor beschikt helaas niet over eigen opnames.

Het idee voor deze alternatieve pagina komt van vicaris Karel D'Huys van bisdom Hasselt.

Hör mein Bitten
Felix Mendelssohn

Psalm 55

Aan vaste zeden en tijden gehecht aan huis en haardstee
ben ik een zwerver geworden
een opgejaagde, een vervolgde.
Ik wou een duif zijn,
opvliegen naar veilige oorden.
Ben een hond geworden,
ben wind voortstormend.
Ben de stad ontvlucht
van de gespleten tongen, spraakverwarring, schelden, geweld van woorden, die stad,
van dreiging en bedrog op de markt in sloppen en paleizen.
En om mijn enige ben ik gevlucht, die mij niet hoonde en haatte,
die mijn maat was, mijn vertrouweling met wie ik
over god en dood kon praten
maar zij sponnen hem in
in hun verhalen, god verdoem ze, en hij viel mij af.
Ochtenduren, middag, avond
lig ik te kreunen
van angst en pijn.
Mijn god woont in een schone naam:
'Voor jou zal Ik er zijn.'

Luister

Great is the Lord
Edward Elgar

Psalm 48

God Ik zal, de Komende,
woont in een stad -
prachtig hoog, op een rotsflank,
op zwaar gebergte gebouwd,
glanzende stad van ranke paleizen
- zo wonen koningen -
veste, vaste burcht is deze God.

De koningen van de aarde
hadden een plan:
wij zullen ... wij zullen die stad, die god!
Toen zij haar zagen, verbijsterd
stortten zij in waar zij stonden,
door hartinfarcten geveld;
als schepen door stormwind verpletterd.

Ook wij, toen wij mochten zien,
wisten niet wat we zagen:
stad van bloeiende fundamenten
met haar omarmende muren

daar loopt een kind geen gevaar.

Wandel vrolijk verliefd
in deze stad zonder dood

die neerdaalt uit de wolken
alle zondagen weer.

Luister

Miserere mei Deus
Raphaela Aleotti

Psalm 57

Ik zoek hij jou naar toevlucht voor mijn ziel.
Wat ik van jou gehoord heb, vriendschap, trouw
is schaduw voor mijn ziel en wijd licht land.

Tussen de leeuwen leg ik mij te slapen
speerpuntentanden, pijlen tong, maar jij
spant hoven mij een firmament van sterren.

Ontferming zoekt mijn ziel. Ik hoor in mij
een lied - verwacht de nieuwe dag en zing:

ik ben van jou, jij zal mijn ziel bewaren.

Luister

Cantique de Jean Racine Gabriel Fauré

Woord gelijk aan de Allerhoogste
Onze enige hoop
Eeuwige dag van aarde en hemelen
In de vredige nacht verbreken wij de stilte
Heilige Redder, kijk op ons neer.

Spreid over ons het licht van uw krachtige genade uit
zodat de ganse hel wegvlucht bij het horen van uw stem
verdrijf de slaap uit een kwijnende ziel
die haar uw wetten doet vergeten.

O Christus wees dit trouwe volk gunstig gezind
Dat nu samenkomt om u te loven
ontvang de gezangen die het uw onsterfelijke glorie aanbiedt,
dat het weg gaat overladen met uw gaven.

Luister

Bleib bei uns Joseph Rheinberger

Blijf bij ons, want het is tegen de avond
en de dag is reeds gaan liggen!

(Lucas 24, 29)

Luister