Kathedraalkoor Hasselt

Meezingen?

Het Kathedraalkoor neemt graag zangers aan die van het zingen een hobby willen maken. Het koor wil een hoog peil handhaven en heeft ook heel wat activiteiten, dus je moet aan je hobby toch wel wat prioriteit willen geven.

Een grondige muzikale vorming is geen absolute voorwaarde, maar muzikale bagage helpt natuurlijk wel.

Jongeren die nog basisonderwijs volgen zijn van harte welkom in het kinder- of tienerkoor. Jongeren tussen 13 en 25 kunnen in het Jong Kathedraalkoor zingen.

Heb je belangstelling voor een van de jeugdkoren, vul dan niet het formulier in, maar neem contact op met de verantwoordelijke van die jeugdkoren.

Vanaf 16 jaar ben je welkom in het volwassenenkoor.

Vul het formulier hieronder volledig in en klik dan VERZENDEN.

Iemand van het bestuur van het Kathedraalkoor zal met je contact opnemen.

Je wordt dan uitgenodigd om vrijblijvend een paar repetities mee te volgen.

Daarna zal de dirigent een stemproef afnemen. Hopelijk slaag je daarvoor! Je wordt dan aan een stemgroep toegewezen, en dan ben je lid van het Kathedraalkoor!

 

De velden met een sterretje (*) moet u invullen!

Vrouw
Man

Ja
Nee
sopraan (hoge vrouwenstem)
alt (lage vrouwenstem)
tenor (hoge mannenstem)
bas (lage mannenstem)
Ik weet het niet