Kathedraalkoor Hasselt

Omtrent Carmina Burana

Meer informatie op CarminaBuranaLive

Glaasje drinken, kaartje leggen,
indiscrete dingen zeggen.
De een vergokt er al zijn kleren
om halfnaakt naar huis te keren,
de ander komt zich hier verrijken...
voor hoe lang, zal spoedig blijken.
Elk is uit op eigen voordeel,
niemand denkt aan 't Laatste Oordeel.

O Fortuna

Nooit integer,
steeds weer leger,
almaar wentelend, wentelend rad,
dat kan kraken
wat wij maken
en dan heb je het gehad.

 O Fortuna

Ecce gratum

Zie, de zachte
langverwachte
lieve lente breekt al aan.
Ons verblijden
purperen weiden
en de zon die wij zien staan.
Al 't verdriet is nu gedaan,
want de boze,
eindeloze
winter is hier weggegaan

Ecce gratum

Floret silva nobilis

In het bos op ieder pad
bladertooi en bloesemschat.
Maar helaas, ik zag daar
mijn lieve minnaar
weggalopperen ...
Wie zal mij nog begeren?
Alles bloeit maar, overal ,
ook nu hij mij nooit meer kussen zal.

Floret silva

Swaz hie gat umbe

Dat zijn allemaal meisjes,
die willen niet zonder man
door de zomer gaan.

Swaz hie gat umbe

Were diu werlt alle min

Als de wereld van mij zou zijn
van de Noordzee tot de Rijn,
ik gaf hem aan de armen
als de koningin van Engeland
neerstreek in mijn armen.

Die Chuniging von Engellant

Olim lacus colueram

Ellendig door het vuur verhit
draai, draai en draai ik aan het spit.
Daar komt de kok: de man in 't wit.
Dat gaat hard, hoor,
ik word zwart, hoor,
het vuur gaat veel te hard.

Olim lacus

Ego sum abbas

Ikke ben abt van het koekoeksklooster,
ik ben zuiplappenbeschermer en vrouwentrooster,
ik volg de geboden van de grote dobbelgod
en wie 's avonds mij bezoeken komt in mijn stamkroeg,
gaat tegen de ochtend naakt weer naar buiten
en loopt te klagen in z'n nakie:
‘Wanhoop, wanhooooop:
die het gokspel mij heeft aangedaan.
Zin en doel van mijn bestaan
zijn er heden aangegaan.'

Ego sum abbas

In taberna quando sumus

De eerste dronk moet op de waard zijn,
de tweede op wie slap van aard zijn.
Derde dronk op de schlemielen
die aan 't lot ten offer vielen.
Vierde op de brave Christen
die zich evengoed laat kisten
of naar 't brede pad laat voeren.
Vijfde dronk op alle hoeren.
Zesde: wie de boel verdraaien.
Zeven: die nonnen die graag naaien.
Acht: al wie de zee bevaren.
Negen: de gescheiden paren.
Tien: de zwervers en daklozen
met hun nachtasiel van dozen.
Elf: de vrome paus van Rome,
moge het hem wel bekomen.

In taberna

Si puer cum puellula

Als bij 't meisje dan een jongen
door het venster is gesprongen,
dat is een mooi geval
omdat daarna de liefde weldra beginnen zal
en daar verdwijnt de schaamte al.
Een heerlijk spel begint er dan
in alles wat bewegen kan.

Si puer cum puellula

Tempus est iocundum

Wat een heerlijk weertje,
mooi meisje daar!
Jongen, blijf niet wachten:
benader haar.
Heel ontdaan
kom ik bij je staan:
in het binnenst van mijn boezem
Zonder, zonder, zonder liefde
zal ik ondergaan!

Totus floreo

Ave formosissima

Ave, ster op onze reis,
die wij steeds aanbaden.
Ave, aller maagden prijs,
diadeem van jade.
Ave, roos van 't paradijs,
tuin vol bloemenpaden.
Beatrix en Beatrijs,
Venus vol genade!

Ave formosissiam

O Fortuna

O Fortuna