Kathedraalkoor Hasselt

Voorjaarsconcert

Zaterdag 8 april 2017
20.00 uur
Minderbroederskerk
Minderbroedersstraat 21 3500 Hasselt

Dubbelconcert...

Cantata for Lent
voor gemengd koor, strijkers, orgel, fluit en hobo
Ludo Claesen

Compositieopdracht voor 40 jaar dirigentschap

Johannes-Passion
Johann Sebastian Bach

Cantata for Lent & Johannes-Passion

Meer informatie

Uw steun voor het Kathedraalkoor

Het Kathedraalkoor Hasselt was in het afgelopen jaar weer erg actief. En voor de toekomst staan weer grote projecten op stapel.

Voor al die activiteiten is enthousiasme, deskundigheid en inzet nodig van dirigent, koorleden en bestuur. Maar er is ook heel veel geld nodig, vooral in deze dagen van krimpende subsidies. Wij willen bovendien concerten brengen met professionele begeleiding en desgevallend professionele solisten.

Zonder bijkomende steun van een groep sympathisanten is de veelheid van initiatieven op het niveau dat wij nastreven niet haalbaar.

Meer informatie over hoe u het Kathedraalkoor kunst steunen