Kathedraalkoor Hasselt
Kerstconcert vrijdag 16 december 2016

Uw steun voor het Kathedraalkoor

Het Kathedraalkoor Hasselt was in het afgelopen jaar weer erg actief. En voor de toekomst staan weer grote projecten op stapel.

Voor al die activiteiten is enthousiasme, deskundigheid en inzet nodig van dirigent, koorleden en bestuur. Maar er is ook heel veel geld nodig, vooral in deze dagen van krimpende subsidies. Wij willen bovendien concerten brengen met professionele begeleiding en desgevallend professionele solisten.

Zonder bijkomende steun van een groep sympathisanten is de veelheid van initiatieven op het niveau dat wij nastreven niet haalbaar.

Meer informatie over hoe u het Kathedraalkoor kunst steunen

Op onze concertagenda

BeKOORlijk

Hasselts Korenfestival
Zondag 27 november 2016
Sint-Quintinuskathedraal Hasselt

Liederen uit de Ommegangen

Voorstelling dubbel-cd
Liederen die Paul Schollaert componeerde
voor de Virga-Jessefeesten (1968 tot nu)
Zondag 27 november 2016
Sint-Quintinuskathedraal Hasselt

Meer informatie

Messiah Verénigt
Oorspronkelijk project afgelast...

Oorspronkelijk project afgelast

Meer informatie

NIEUW: Kerstconcert 16 december